ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Munich: The Edge of War (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

1938 අගභාගයේදී, හිට්ලර් චෙකොස්ලෝවැකියාව ආක්‍රමණය කිරීමට සූදානම් වන අතර, නෙවිල් චේම්බර්ලේන්ගේ රජය සාමකාමී විසඳුමක් අපේක්ෂා කරයි. බ්‍රිතාන්‍ය සිවිල් සේවකයෙකු සහ ජර්මානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකු, හිටපු පන්තියේ මිතුරන්, සාමය සාකච්ඡා කිරීමට මියුනිච් වෙත ගමන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *