ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Mothering Sunday (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කතාව සිදු වන්නේ 1924 මව්වරුන්ගේ දිනයේදීය. Fir මහත්මයා සහ ඉවාන් ඔවුන්ගේ ගෘහ සේවිකාව වන Jane Fairchild (Odessa Young) ට නිවාඩු දෙන අතර, ඔහුගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම සැමරීමට මෙම යුවළ ඔවුන්ගේ අසල්වැසි නිවසට යාමට සූදානම්ව සිටිති. සත්‍යය නම් ජේන් සහ අසල්වැසියා වන පෝල් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අනියම් සම්බන්ධයක් පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *