ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Mortal Kombat (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බියකරු රණශූර සබ්-සීරෝ විසින් දඩයම් කරන ලද, එම්එම්ඒ ප්‍රහාරක කෝල් යන්ග් රයිඩන් සාමිවරයාගේ දේවාලයේ අභයභූමිය සොයා ගනී. පළපුරුදු සටන්කරුවන් Liu Kang, Kung Lao සහ හොර කුලී හේවායෙකු වන Kano සමඟ පුහුණු වෙමින්, Cole, විශ්වය සඳහා ඉහළ-අතර සටනක දී Outworld වෙතින් සතුරන් සමඟ සටන් කිරීමට පෘථිවියේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ශූරයන් සමඟ නැගී සිටීමට සූදානම් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *