ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Mixtape (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

1999 දී, 12 හැවිරිදි බෙවර්ලි ඇගේ නැසීගිය දෙමාපියන් විසින් සාදන ලද කැඩුණු මිශ්‍රණයක් සොයා ගනී. ඇය ගීත සොයා ගැනීමටත් — ඇගේ අම්මා සහ තාත්තා ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමටත් පිටත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *