ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Mistletoe Mixup (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Mistletoe Mixup Synopsis- Holly (Danielle C. Ryan) යනු ආදර සබඳතා සඳහා හෝ නිවාඩු කාලය සඳහා කාලය නොමැති තරුණ වැඩකාරයෙකි. ඇයට එකම දිනක ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මුණගැසෙන නමුත් ඇය නොදැනුවත්ව ඔවුන් සහෝදරයන් බවට පත්වේ (ජෝයි සහ මැතිව් ලෝරන්ස්.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *