චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Mission: Impossible 7 (2021) Sinhala Subtitles

Mission: Imposible 7 යනු ක්‍රිස්ටෝපර් මැක්කුවාරි විසින් රචනා කර අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ඉදිරියට එන ඇමරිකානු ක්‍රියාදාම ඔත්තු චිත්‍රපටයකි. එය Mission: Imposible චිත්‍රපට මාලාවේ හත්වන වාරිකය වන අතර, Rogue Nation අනුගමනය කරමින් McQuarrie විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද චිත්‍රපට මාලාවේ තෙවැන්න වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *