ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Miss Willoughby and the Haunted Bookshop (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තරුණ වියේදී අනාථ වූ එලිසබෙත් විලෝබිට ඇගේ පවුලේ වතුයාය උරුම විය. දැන් විශ්ව විද්‍යාලයේ පුරාණ ශිෂ්ටාචාරයේ මහාචාර්යවරියක් වන විලෝබිට පැරණි පවුලේ මිතුරන්ගෙන් ඇමතුමක් ලැබේ, ඔවුන්ගේ පෞරාණික පොත් සාප්පුවේ හොල්මන් මාලාවක් විමර්ශනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *