ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Memoria (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ස්කොට්ලන්ත කාන්තාවක්, අලුයම අලුයම වන විට විශාල ‘පිපිරීමක්’ ඇසීමෙන් පසු, කොලොම්බියාවේ කැලෑ හරහා ගමන් කරන විට අද්භූත සංවේදී සින්ඩ්‍රෝමය අත්විඳීමට පටන් ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *