ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Maixabel (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තම ස්වාමිපුරුෂයා මරා දමා වසර එකොළහකට පසු, මයික්සාබෙල් ලාසාට මිනීමරුවන්ගෙන් එක් අයෙකුගෙන් ඔහු රඳවා සිටින බන්ධනාගාරයේදී හමුවීමට ඉල්ලීමක් ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *