චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Lightyear (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ightyear යනු Pixar Animation Studios සහ Walt Disney Pictures විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සහ Walt Disney Studios Motion Pictures විසින් බෙදා හරින ලද ඉදිරියට එන ඇමරිකානු පරිගණක සජීවිකරණ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයකි. එය Pixar’s Toy Story චිත්‍රපට මාලාවේ භ්‍රමණයක් වන අතර, එම නමින්ම ක්‍රියාදාම චරිතයට ආභාෂය ලබා දුන් ප්‍රබන්ධ මානව චරිතයක් වන Buzz Lightyear සඳහා මූලාරම්භක කතාවක් ලෙස සේවය කරයි. එය අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලබන්නේ Angus MacLane විසිනි (ඔහුගේ විශේෂාංග අධ්‍යක්ෂණයේ මංගල චිත්‍රපටයේ), නාමික චරිතය ලෙස Chris Evans ගේ හඬින් රංගනයෙන් දායක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *