ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Licorice Pizza (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇලනා කේන් සහ ගැරී වැලන්ටයින් 1970 ගණන්වල කැලිෆෝනියාවේ සැන් ෆර්නැන්ඩෝ නිම්නයේ හැදී වැඩී, දුවමින් හා ආදරයෙන් බැඳේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *