ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Night in Soho (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අභිලාෂකාමී විලාසිතා නිර්මාණකරුවෙකුට අභිරහස් ලෙස 1960 දශකයට ඇතුළු වීමට හැකි වන අතර එහිදී ඇයට විස්මිත වන්නෙබ් ගායිකාවක් හමු වේ. කෙසේ වෙතත්, ආකර්ෂණීය බව පෙනෙන්නේ නැත, අතීතයේ සිහින ඉරිතලා බොහෝ අඳුරු දෙයකට කැඩී යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *