ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Land (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ශෝකයට පත් නීතිඥයෙක් වයෝමිං හි කටුක ඇමරිකානු කාන්තාරයට යාමට තීරණය කරයි. පසුව, ඇයට මරණාසන්න අත්දැකීමක් ඇති අතර දඩයම්කරුවෙකු ඇගේ ජීවිතය බේරා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *