ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

King Richard (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පැහැදිලි දැක්මකින් සහ නිර්ලජ්ජිත පිටු 78කින් යුත් සැලැස්මකින් සන්නද්ධව සිටින රිචඩ් විලියම්ස් තම දියණියන් දෙදෙනා වන වීනස් සහ සෙරීනා ඉතිහාසයට ලිවීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටී. කැලිෆෝනියාවේ කොම්ප්ටන් හි ටෙනිස් පිටියේ පුහුණුව රිචඩ් ගැහැණු ළමයින්ගේ නොසැලෙන කැපවීම සහ තියුණු බුද්ධිය හැඩගස්වයි. විලියම්ස් පවුල එක්ව, ජයගත නොහැකි ලෙස පෙනෙන දුෂ්කරතා සහ ඔවුන් ඉදිරියේ පවතින අපේක්ෂාවන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *