ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

King Knight (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තෝන් සහ විලෝ නව යුගයේ මායාකාරියන්ගේ සම්මුතියක ගෞරවනීය උත්තම පූජකයා සහ පූජකවරිය ලෙස ඒ සියල්ල ඇති බව පෙනේ. කෙසේ වෙතත්, Thorn ගේ අතීතයේ රහසක් ඔවුන්ගේ ජීවිත කැළඹීමට ලක් කරයි, ඔවුන් හාස්‍යජනක සහ විනෝදජනක ගමනක් යවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *