ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Kimetsu no Yaiba: Tsuzumi Yashiki Hen (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ටැන්ජිරෝ දකුණු-ගිනිකොන දෙසට ගමන් කරන අතර එහිදී ඔහුට සෙනිට්සු අගට්සුමා නම් බියගුලු තරුණයෙකු හමුවෙයි. ඔහු අවසන් තේරීමෙන් දිවි ගලවා ගත් සෙසු අයෙක් වන අතර ඔහුගේ ගේ කුරුල්ලා ටැන්ජිරෝගෙන් ඔහුව පෙළගස්වා ගැනීමට උදව් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *