චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Jurassic World: Dominion (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

උරාසික් වර්ල්ඩ්: ඩොමීනියන් යනු ට්‍රෙවෝරෝ සහ ඔහුගේ ලේඛන සහකරු ඩෙරෙක් කොනොලිගේ කථාවක් පාදක කරගනිමින් එමලි කාර්මයිකල් සමඟ තිර රචනය ලිවූ කොලින් ට්‍රෙවොරෝ විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ඉදිරියට එන ඇමරිකානු විද්‍යා ප්‍රබන්ධ වික්‍රමාන්විත චිත්‍රපටයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *