ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Juniper (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ස්වයං-විනාශකාරී යෞවනයෙකුට පාසලෙන් තහනමක් පැනවූ විට සහ ඔහුගේ දඩබ්බර මත්පැන් ආච්චිව බලාගන්නැයි ඉල්ලා සිටින විට, ඔවුන් එකට ගත කරන පිස්සු කාලය ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *