ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Jeepers Creepers: Reborn (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇගේ පෙම්වතා සමඟ ගමන් කිරීමට බලකෙරෙන ලයින්, ද ක්‍රීපර් හි නාගරික මිථ්‍යාව හා සම්බන්ධ පෙරනිමිති අත්විඳීමට පටන් ගනී. ලයින් විශ්වාස කරන්නේ අද්භූත දෙයක් කැඳවා ඇති බවත් – ඒ සියල්ලේ කේන්ද්‍රස්ථානය ඇය බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *