චිත්‍රපටි දමිළ

Jail (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Jail යනු වසන්තබාලන් විසින් රචනා කොට අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ක්‍රියාදාම අපරාධ චිත්‍රපටයකි. Krikes Cine Creations හි නිෂ්පාදන බැනරය යටතේ මෙම චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ Sridharan Mariathasan විසිනි. චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත සඳහා G. V. Prakash Kumar, Abarnathi, Radhika Sarathkumar රංගනයෙන් දායක වේ. G. V. Prakash Kumar චිත්‍රපටිය සඳහා සංගීතය නිර්මාණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *