ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Jai Bhim (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Jai Bhim යනු T. J. Gnanavel විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද සහ 2D Entertainment යටතේ Jyothika සහ Suriya විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද 2021 ඉන්දියානු දෙමළ භාෂා නීතිමය නාට්‍ය චිත්‍රපටයකි. චිත්‍රපටයේ සූරිය, Lijomol Jose, K. Manikandan, Rajisha Vijayan, Prakash Raj, Rao Ramesh සහ තවත් පිරිසක් සහය චරිත නිරූපණය කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *