ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Jai Bhim (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ප්‍රාථමික ගෝත්‍රික ප්‍රජාවක ගැබිනි කාන්තාවක් පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිට අතුරුදහන් වූ තම සැමියා සොයා මංමුලා සහගත ලෙස සොයයි. මහාධිකරණ නීතීඥවරියක් තම ස්වාමිපුරුෂයා සොයා ඔවුන්ට යුක්තිය පසිඳලීමට සහය දක්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *