ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

House of Gucci (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිහතමානී ආරම්භයේ සිට පිටස්තරයෙකු වන පැට්‍රිසියා රෙජියානි ගුචි පවුලට විවාහ වූ විට, ඇගේ අසීමිත අභිලාෂය පවුලේ උරුමය හෙළිදරව් කිරීමට පටන් ගන්නා අතර පාවාදීම, පරිහානිය, පළිගැනීම් – සහ අවසානයේ මිනීමැරුම්වල නොසැලකිලිමත් සර්පිලාකාරයක් අවුලුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *