ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Hocus Pocus 2 (2022)Sinhala Subtitles | Upasiresi.Com

Hocus Pocus 2 යනු ඉදිරියට එන ඇමරිකානු මනඃකල්පිත හාස්‍ය චිත්‍රපටයක් වන අතර එය Anne Fletcher විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද අතර, Jen D’Angelo විසින් රචනා කරන ලද සහ Walt Disney Pictures විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලදී. 1993 වසරේ තිරගත වූ Hocus Pocus චිත්‍රපටයේ අනුප්‍රාප්තිකයක් වන මෙම චිත්‍රපටයේ Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, සහ Doug Jones පළමු චිත්‍රපටයේ සිට ඔවුන්ගේ චරිත නිරූපණය කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *