ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Hitman Darius Kincaid ගේ බිරිඳ Sonia Darius මැරයන්ගෙන් බේරීමට ඔවුන්ගේ හිටපු ආරක්ෂකයා වන Michael Bryce ගෙන් සහය පතයි. ඔහුව බේරා ගැනීමෙන් පසු, තිදෙනා යුරෝපය පිස්සෙකුගෙන් බේරා ගැනීමට සම්බන්ධ වෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *