ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Grumpy Christmas (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Grumpy Christ යනු Raúl Martínez විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද 2021 මෙක්සිකානු චිත්‍රපටයක් වන අතර Renata Notni, Angélica María සහ Alex Rose Wiesel රංගනයෙන් දායක වේ. එය 2021 දෙසැම්බර් 21 වන දින Netflix හි නිකුත් කරන ලදී. එය 2016 නාට්‍යමය චිත්‍රපටයක් වන Un padre no tan padre හි අනුප්‍රාප්තිකයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *