ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Great Freedom (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පශ්චාත් යුධ ජර්මනියේ, මිත්‍ර පාක්ෂිකයින් විසින් විමුක්තිය යනු සැමට නිදහසක් නොවේ. හාන්ස් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 175 ඡේදය යටතේ නැවත නැවතත් සිරගත කිරීම අත්විඳින අතර, එය සමලිංගිකත්වය අපරාධයක් ලෙස සලකන අතර ඔහුගේ නිදහස සඳහා ඇති ආශාව ක්‍රමානුකූලව විනාශ කරයි. දශක ගණනාවක් පුරා, ඔහු වැරදිකරුවෙකු වූ මිනීමරුවෙකු වන ඔහුගේ සිරමැදිරිය වන වික්ටර් සමඟ අසම්භාව්‍ය බැඳීමක් ඇති කර ගනී. පිළිකුලෙන් පටන් ගන්නා දෙය සෙනෙහස දක්වා වර්ධනය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *