ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Good on Paper (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වසර ගණනාවකට පසු තම වෘත්තිය ආදරයට වඩා ඉදිරියෙන් තැබීමෙන් පසු, නැගී එන විකට ඇන්ඩ්‍රියා සිංගර් පරිපූර්ණ පිරිමි ළමයෙකු වෙත පැකිළෙයි. කඩදාසි මත, ඩෙනිස් සියලුම පෙට්ටි පරීක්ෂා කරයි, නමුත් ඇන්ඩ්‍රියාගේ මිතුරා වන මාර්ගට්ට ඒත්තු ගැන්වී ඇත්තේ ඔහු පෙනෙන්නේ ඔහු නොවන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *