ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Girl in the Basement (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සිය 18 වැනි උපන්දිනය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි සරා, සිය පාලනය කරන පියා වන ඩොන්ගෙන් ඈත් වීමට බලා සිටි ජවසම්පන්න යෞවනියකගේ බිහිසුණු කතාව. ඇගේ පියා ඇයව ඔවුන්ගේ නිවසේ බිම් මහලේ සිරකර තබන විට ඇගේ ලෝකය අතිශයින් අඳුරු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *