ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Ghostbusters: Afterlife (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තනිකඩ මවක් සහ ඇගේ දරුවන් දෙදෙනා නව නගරයකට ගිය විට, ඔවුන්ට මුල් Ghostbusters සහ ඔවුන්ගේ සීයා අතහැර ගිය රහස් උරුමය සමඟ සම්බන්ධයක් ඇති බව ඔවුන් ඉක්මනින් සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *