ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Garuda Gamana Vrishabha Vahana (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මමත්වය, අභිලාෂය සහ ඊර්ෂ්‍යාව එකිනෙකාට විරුද්ධ වන තෙක් ළමා කාලයේ මිතුරන් දෙදෙනෙකු එක්ව සාපරාධී ප්‍රසිද්ධියට පත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *