ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

France (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කාර්යබහුල පැරිස් වීදියක තරුණ බෙදාහරින්නෙකු වෙත නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය පැදවීමෙන් පසු සුපිරි තරු රූපවාහිනී මාධ්‍යවේදිනියකගේ වෘත්තිය, ගෘහ ජීවිතය සහ මානසික ස්ථාවරත්වය දෙදරුම් කයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *