ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Fortress (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රොබට් යනු හිටපු CIA නියෝජිතයෙක් වන අතර ඔහු වනාන්තරයේ රහසිගත නිවාඩු නිකේතනයක සන්සුන් ජීවිතයක් ගත කරයි. දිනක්, ඔහුගේ වෙන් වූ පුත්‍රයා සංචාරයක් සඳහා කඳවුරට රිය පදවාගෙන යයි — නමුත් ඔහු පසුපස රොබට්ගේ පැරණි සතුරා වන බල්සාරි පැමිණේ. බල්සාරි සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම සම්පූර්ණ ප්‍රහාරයක් දියත් කරන විට, පියා සහ පුතා වානේ බිත්ති සහ උසස් ආයුධ ඇති අධි තාක්‍ෂණික බංකරයකට පසු බසිති.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *