ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Finding ‘Ohana (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ග්‍රාමීය Oahu හි ගිම්හානයක් බෘක්ලින්හි හැදී වැඩුණු සහෝදර සහෝදරියන් දෙදෙනෙකු සඳහා උද්යෝගිමත් හැරීමක් ගෙන යන විට, දිගු කලක් තිස්සේ නැතිවූ නිධානයක් පෙන්වා දෙන සඟරාවක් ඔවුන්ව නව මිතුරන් සමඟ වීර වික්‍රමාන්විතයකට යොමු කරන අතර ඔවුන්ගේ හවායි උරුමය සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමට ඔවුන්ව යොමු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *