ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Finch (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිය යන ඔහුගේ මැවුම්කරුගේ ආදරණීය සුනඛයාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගොඩනඟන ලද පශ්චාත්-අපෝකැලිප්ස් පෘථිවියේ ජීවත් වන රොබෝවෙකු ආදරය, මිත්‍රත්වය සහ මිනිස් ජීවිතයේ අරුත ගැන ඉගෙන ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *