ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Fear Street: Part Three – 1666 (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

1666 දී, යටත් විජිත නගරයක් මායාකාරියන් දඩයම් කිරීමකින් ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර එය ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ මාරාන්තික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙන අතර, 1994 දී යෞවනයන් ප්‍රමාද වීමට පෙර ඔවුන්ගේ නගරයේ ශාපය අවසන් කිරීමට උත්සාහ කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *