ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Fear Street: Part One (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ම්ලේච්ඡ ඝාතන මාලාවකින් පසු, යෞවනියක් සහ ඇගේ මිතුරන් සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ කුප්‍රකට නගරයට පීඩා කළ නපුරු බලවේගයක් අල්ලා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *