ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Father Christmas Is Back (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

යෝක්ෂයර් මන්දිරයක නත්තල් නිවාඩුව සඳහා නැවත එක් වූ සහෝදරියන් හතර දෙනෙකු වටා කේන්ද්‍රගත වීම. වරදවා වටහාගැනීම් මගින් වසර ගණනාවකට පෙර ඔවුන්ගේ පවුල ඉරා දැමූ දිගු කලක් වැළලී ගිය රහස හෙළි කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *