ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

False Positive (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලුසී සහ ඒඩ්‍රියන් ඔවුන්ගේ සිහින සශ්‍රීක වෛද්‍යවරයා සොයා ගන්නේ කීර්තිමත් වෛද්‍ය හින්ඩල් විසිනි. නමුත් ගැබ් ගැනීමෙන් පසු, ලුසී හින්ඩල්ගේ චමත්කාරය පිටුපස ඇති නරක දෙයක් දැකීමට පටන් ගන්නා අතර, ඇය ඔහු පිළිබඳ නොසන්සුන්කාරී සත්‍යය හෙළි කිරීමට පටන් ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *