ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

F9: The Fast Saga (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඩොම් ටොරෙටෝ ලෙටි සහ ඔහුගේ පුත්‍රයා සමඟ විදුලිබල පද්ධතියෙන් පිටත නිහඬ ජීවිතයක් ගත කරයි, නමුත් අනතුර සැමවිටම සාමකාමී ක්ෂිතිජය මත සැඟවී ඇති බව ඔවුහු දනිති. මෙවර, එම තර්ජනය ඩොම්ට තමා වඩාත්ම ආදරය කරන අයව බේරා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ අතීත පාපවලට මුහුණ දීමට බල කරයි. ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉක්මනින්ම එකට එකතු වී ඔවුන් මෙතෙක් හමු වූ දක්ෂතම ඝාතකයා සහ ඉහළ කාර්ය සාධනය සහිත රියදුරු — ඩොම්ගේ අත්හැර දැමූ සහෝදරයා විසින් ලෝකය කම්පා කරවන කුමන්ත්‍රණයක් නැවැත්වීමට පැමිණේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *