ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Everybody’s Talking About Jamie (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රිචඩ් ඊ. ග්‍රාන්ට් 1957 මැයි 5 වන දින එස්වාටිනි හි හෝහෝහි එම්බාබේන් හිදී රිචඩ් ග්‍රාන්ට් එස්තර්හයිසන් ලෙස උපත ලැබීය. ඔහු නළුවෙකි, ගොස්ෆර්ඩ් පාර්ක් (2001), කැන් යූ එවර් සමාව දෙන්න? (2018) සහ හඩ්සන් හෝක් (1991). ඔහු 1986 නොවැම්බර් 1 වන දින සිට ජොආන් වොෂිංටන් සමඟ විවාහ වී ඇත. ඔවුන්ට දරුවන් දෙදෙනෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *