ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Eternals (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ පෘථිවියේ රහසිගතව ජීවත් වූ අධිමානුෂික බලයන් සහිත අමරණීය ජීවීන්ගේ ජාතියක් වන සදාකාලිකයින්, දුෂ්ට අපගමනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට නැවත එක් වෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *