ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Eternals (2021) Sinhala Subtitles | ඉටර්නල්වරු! [සිංහල උපසිරැසි]

ඉතින් පෘථිවිය වානරන් ඉන්න කාලේදී “ෆර්ස්ට් හොස්ට්” කියල හදුන්වන ස්ලෙස්ටියල්ල පෘථිවියට එනව. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වෙන්නේ ඒ වෙනකොට පෘථිවිය මත සැරිසරමින් ඉන්න අපේ පුර්වජයා වෙන මේ වානරයින්ව.  “ගැමෙනොන් ද ගැදරර්” අපේ පුර්වජයාව ජීවි සාම්පලයක් විධියට එකතු කරගන්නවා. අහ්හ් මේ අය තමයි විශ්වය පුරාම මේ වගේ ජිවින්ගේ සාම්පල් එකතු කරගෙන යන්නේ පරීක්ෂණ කරන්න. ඉතින් මේ අරගෙන ගිය වානර ජීවි සාම්පලය ජානමය වශයෙන් වෙනස් කරනවා. ඒ සෙලෙස්ටියල් “සිරාන් ද ටෙස්ටර්” විසින්. ඔහු වානරයව ජානමය වශයෙන් වෙනස් කරලා හෝමෝ  ඩිසෙන්ඩස්ව නිර්මාණය කරනවා. මේ තමයි පෘථිවියේ මුල්ම ඩිවියන්ට්. ඔවුන්ව පෘථිවියට නිදහස් කරනවා.

ඊට පස්සේ අපේ වානර සාම්පලය “නෙසාර් ද කැල්කියුලේටර්” කියන සෙලෙස්ටියල්ට ලැබෙනවා. ඔන්න මිනිහ තමයි “හෝමෝ ඉමෝටල්” එහෙම නැත්නම් ඉටර්නල්වරුන්ව නිර්මාණය කරන්නෙ. ඊට පස්සේ වානර සාම්පල් ටික “ඕනෙග් ද ප්‍රොබෙර්” කියන සෙලෙස්ටියල්ට ලැබෙනවා. මිනිහ කරන පරීක්ෂණ කිසිම වැඩකට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ ළඟ තිබ්බ ජානයක් අපේ වානරයින්ට ඇතුල් කරල පෘථිවියට නිදහස් කරනවා. ඒ ජානය ඇතුලත් වානරයින් ස්භාවිකව පරිනාමයට ලක්වෙලා හරිම අපුරු පිරිසක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ තමයි වත්මන් මාවල් සිනමා විශ්වයේ අනාගතය වෙන, එක්ස් මෙන්ල. කොහොම උනත් කියන්න ඕනා කොමික් වලයි ෆිල්ම් වලයි මේ සිදුවීම් සිද්දවෙන්නේ වෙනස් ආකාරයකට. කොහොම උනත් පාඩම එකයි. ඒ දේවල් සිද්දවෙන්නේ ඇයි?  සහ කවුරුන් විසින්ද? කියන එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *