ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Escape Room: Tournament of Champions (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු නොදැනුවත්වම වෙනත් ගැලවීමේ කාමර මාලාවක සිරවී සිටිනු දක්නට ලැබේ, දිවි ගලවා ගැනීමට ඔවුන්ට පොදු දේ සෙමෙන් අනාවරණය කර ගනී – සහ ඔවුන් සියල්ලන්ම මීට පෙර ක්‍රීඩාව කර ඇති බව සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *