ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

enemy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සතුරා යනු 2021 ඉන්දියානු දෙමළ භාෂා ක්‍රියාදාම ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් වන අතර එය ආනන්ද් ශංකර් විසින් රචනා කර අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද අතර Mini Studios බැනරය යටතේ Vinod Kumar විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලදී. චිත්‍රපටයේ විශාල්, ආර්යා, මිර්නාලිනී රවී, මම්තා මෝහන්දාස් සහ ප්‍රකාශ් රාජ් ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරති. චිත්‍රපටිය 2021 නොවැම්බර් 4 වන දින සිනමාහල්වල නිකුත් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *