ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Encanto (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ස්ටෙෆනි බියට්‍රිස් උපත ලැබුවේ ස්ටෙෆනි බියට්‍රිස් බිස්චොෆ් අල්විසුරි ලෙසිනි. ඇය කෙටි කාලීන 12 (2013), බෘක්ලින් නයින්-නයින් (2013) සහ ද ලෙගෝ චිත්‍රපටය 2: දෙවන කොටස (2019) සඳහා ප්‍රසිද්ධ නිළියකි. ඇය බ්‍රැඩ් හෝස් සමඟ විවාහ වී ඇත්තේ 2018 ඔක්තෝබර් 6 සිට ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *