ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Elvis (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ කීර්තියට නැගීමේ සිට ඔහුගේ පෙර නොවූ විරූ සුපිරි තරුව දක්වා, රොක් ‘එන්’ රෝල් නිරූපකය වන එල්විස් ප්‍රෙස්ලි ඔහුගේ ප්‍රහේලිකා කළමණාකරු කර්නල් ටොම් පාකර් සමඟ වසර 20 ක් පුරා සංකීර්ණ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වයි. ප්‍රෙස්ලිගේ ගමනට සහ සතුටට කේන්ද්‍රීය වන්නේ ඔහුගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම බලගතු පුද්ගලයන්ගෙන් කෙනෙකි — ප්‍රිසිලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.