චිත්‍රපටි හින්දි

Ek Villain Returns (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Ek Villain Returns යනු 2022 ඉන්දියානු හින්දි භාෂා මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රියාදාම ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් වන අතර එය Mohit Suri විසින් රචනා කර අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද අතර ඔහුගේ 2014 චිත්‍රපටයේ Ek Villain හි අධ්‍යාත්මික අනුප්‍රාප්තිකයෙකි. මෙම චිත්‍රපටය බාලාජි මෝෂන් පික්චර්ස් සහ ටී-සීරීස් බැනර් යටතේ ශෝභා කපූර්, එක්තා කපූර්, භූෂන් කුමාර් සහ ක්‍රිෂාන් කුමාර විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇත.

https://upasiresi.com/?p=4374&preview=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *