කොරියානු චිත්‍රපටි

Drive My Car (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වයස්ගත, වැන්දඹු නළුවෙක් රියදුරෙකු සොයයි. නළුවා 20 හැවිරිදි ගැහැණු ළමයෙකු නිර්දේශ කිරීම අවසන් කරන ඔහුගේ කාර්මික ශිල්පියා වෙත හැරේ. ඔවුන්ගේ මුල් අවිනිශ්චිතතාවයන් තිබියදීත්, දෙදෙනා අතර ඉතා සුවිශේෂී සම්බන්ධතාවයක් වර්ධනය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *