ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Don’t Kill Me 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිර්තා තම පෙම්වතා සමඟ මත්ද්‍රව්‍ය අධික ලෙස පානය කිරීමෙන් මිය ගිය පසු, ඇය තනිවම නැවත පණ ගැන්වෙන අතර ඇය කිසි දිනෙක නොදැන සිටි ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෝකයක කොටසක් බව සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.